ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 13 คน
  สมาชิกออนไลน์ 0 คน
ติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าที่ มัลติเวลธ เบอร์  086-3200165 หรือ 097-4565359
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - Fish Collagen
31 Jul 2009
Collargette Fish COLLAGEN
Skin care anti- ageing
Healthy joints
Energy-sport nutrition
Low Carb. Meals & snacks
Hair care products. 
collgen-1.jpg
 
What is Collargette Collagen?
 
Collargette is a Marine hydrolyzed collagen with a short chain of  peptides of high molecular weight .
Collargette is selectively derived from fish skin which have been consumed by mankind for a long time.
Collargette COLLAGEN contain:
93 – 95 % proteins (high level of essential amino acid)
High molecular weight 3,000 kda (good absorption)
safe (GRAS)
Collargette COLLAGEN is :
Carbohydrate FREE
Fat FREE
Cholesterol FREE
Preservative FREE
 
Skin Benefits
collagen-2.jpg Collargette is a natural source of collagen, the major protein found in connective tissues and skin (more than 75 %) which plays an essential role in maintaining skin tone, suppleness & elasticity. Unfortunately after the age of 25 Collagen synthesis reduces at a rate of 1.5 % by year. By the age of 45, collagen level can have fallen 30 %
Collargette is a rejuvenation ingredient that provides a pure & concentrate level of collagen, it replenishes the body’s own collagen and provides essential nutrients to re- build collagen cells due to its small  molecule and its high bioavailability.
Regular use of Collargette may help Slow the signs of ageing by increasing Collagen synthesis, skin elasticity & firmness and reduce fine lines and wrinkles
 
Cosmetic use
 
Collargette collagen can be used in topical cosmetic anti ageing and skin care preparation (Cream, lotion ,….)
Collargette collagen can be used in oral cosmetic < Cosmetofood> anti ageing and skin care preparation (tablets ,soft gel , beauty drink… )               
 
 
feed not loading