ผู้เยี่ยมชมขณะนี้ 6 คน
  สมาชิกออนไลน์ 0 คน
ติดต่อสอบถาม หรือสั่งซื้อสินค้าที่ มัลติเวลธ เบอร์  086-3200165 หรือ 097-4565359
CMC (Carboxymethylcellulose)
17 Aug 2009
อนุพันธ์ของเซลลูโลสในรูปของเกลือ sodium carboxymethylcellulose อาจเรียกว่า cellulose gum
CMC เป็นพอลิเมอร์ของชนิดที่มีประจุลบ และละลายได้ในน้ำ
CMC ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมี DS ประมาณ 0.9 ซึ่ง CMC จะละลายได้ทั้งในน้าร้อนและน้ำเย็น
สารละลาย CMC มีความคงตัวที่ช่วงพีเอชกว้าง ประมาณ 4-10 ในช่วงพีเอช 7-9 จะมีความหนืดสูงสุด
โครงสร้างเคมีของ Carboxymethylcellulose (CMC)
gum-3.jpg
ความหนืดของสารละลาย CMC จะลดลงเมื่อพีเอชลดลงและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ถ้าพีเอชต่ำกว่า 3 อาจทำให้ CMC อยู่ในรูปกรดอิสระตกตะกอน เมื่อพีเอชสูงกว่า 10 มีผลทำให้ความหนืดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเท่านั้น
CMC ใช้เติมใน ไอศกรีมช่วยให้มีความอุ้มน้ำ ลดการเคลื่อนตัวของโมเลกุลน้ำ --> ไอศกรีมเนื้อนุ่ม เนียน ไม่เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่  ใช้เป็น bulking agent เพื่อลดพลังงานในอาหาร
ใช้ทำให้ฟิล์มมีลักษณะใสแข็งแรง ไม่ละลายในน้ำมันและตัวทำละลายอินทรีย์
 
 
feed not loading